Školní projekt

21.12.2012 19:34

9. - 11.1.2013 proběhne celoškolní projekt "Finanční gramotnost." Naše třída bude pracovat na projektu 11.1., kdy vyslechne přednášku lektorky na téma "Rozpočet domácnosti."Pak bude následovat skupinová práce na toto téma.