Jazyky bez barier

 

Pomocník pro rodiče

Škola vlastní licenci na PC program Jazyky bez bariér, který je velkým pomocníkem při výuce jazyků především pro děti s poruchami učení. V rámci školní licence je možno poskytnout tento program všem žákům školy na jejich osobní domácí počítače. Protože jsou vytvořeny soubory k procvičování aktuální slovní zásoby k učebnicím  Happy House 1 a 2, Happy Street 1 a 2 a Project 1 a 2, bylo by vhodné, aby si zájemci o tento způsob přípravy na vyučování stáhli program z internetu a napsali si na mou mailovou adresu pro licenční klíč. S programem se můžete podrobně seznámit na https://www.jazyky-bez-barier.cz/ a na těchto stránkách si můžete program i stáhnout (třeba jen na zkoušku bez vložení licence). Bez nainstalovaného programu si můžete soubory prohlížet jen ve formátu PDF, to znamená bez zvuku a bez možnosti využití didaktických her.

Webová knihovna, která je na internetu k tomuto programu k dispozici, obsahuje velké množství zajímavých souborů nejenom v anglickém jazyce.

Naše soubory v internetové knihovně:

 Start with Click 1 kompletní

Project 1 Third edition -kompletní

Project 2 Third edition - kompletní

Happy House 1 a 2 - kompletní

Happy Street 1 a 2

Další soubory - Vánoční hra, Země (Countries), Pohádka o veliké řepě, Projekt "Tvoříme v JBB."

Video o tvoření souboru "Pohádka o veliké řepě"