Kulturní deník

 

Kulturní deník je zápisník, který děti předkládají ke kontrole v určitém termínu. V tomto školním roce to bude pětkrát. Ke každému datu odevzdání mají děti za úkol přečíst jednu knihu (nejméně) a navštívit nějakou kulturní akci (možno nahradit další knihou). 

Výběr knihy 

Během školního roku každý žák musí povinně volit knihy různých žánrů - pohádky, pověsti, příběhovou prózu s dětským nebo zvířecím hrdinou, sbírku básní, knihu bajek, dobrodružnou knihu, naučnou knihu. Nedoporučuji komiksy a knihy z produkce Walta Disneye.

Kulturní akce

Mezi vhodné kulturní akce řadím návštěvu divadla, kina, muzea, hradu, zámku, skanzenu, výstavy. Za zcela nevhodné pokládám návštěvu zoo nebo cirkusu. Pokud je to možné, požaduji do sešitu nalepit vstupenku.

 

 Termín odevzdání je 12.6. 2013

ŠABLONY ZÁPISŮ DO DENÍKU :

Hlavička (společné pro všechny zápisy) : název knihy, autor, ilustrátor, kdo knihu vydal, kde a ve kterém roce.

Knihu jsem si vybral/a proto, že.........

Pohádková kniha

Hlavní hrdinou knihy/hlavním hrdinou vybrané pohádky (napiš které) je.........

Kniha/pohádka je o ................

V knize/pohádce se objevují tyto znaky pohádek: ..................

Na knize se mi líbilo/nelíbilo .........................

Krátká ukázka z textu (tady opíšete kus textu, který bude dávat smysl a bude pro knihu typický, asi tak 5 - 10 řádků).

Příběh s dětským hrdinou

Hlavní hrdina/hrdinové a jeho/jejich vlastnosti:

Stručný obsah:

Proč bych chtěl/a nebo nechtěl/a být hrdinou této knihy:

Co se mi líbilo/nelíbilo:

Ukázka textu:

Příběh se zvířecím hrdinou

Hlavní hrdina a jeho vlastnosti:

Stručný obsah:

Co se mi líbilo/nelíbilo:

Ukázka textu:

Kniha básní

Názvy šesti básní, které se mi nejvíce líbily:

Nejhezčí báseň nebo její část (opiš):

Vypiš nějaká zajímavá básnická přirovnání:

Bajky

Stručný obsah knihy nebo jedné bajky:

Jaké poučení z bajky vyplývá(můžeš vysvětlit na příkladu ze života):

Proč v bajce zvířata mluví?

Co se mi líbilo/nelíbilo:

Ukázka textu:

Báje a pověsti

Hlavní hrdina knihy nebo vybrané pověsti:

Kde se pověst odehrává:

Stručný obsah knihy nebo jedné pověsti:

Proč si myslím, že jde o pověst a ne o skutečný příběh:

Co se mi líbilo/nelíbilo:

Ukázka textu:

Dobrodružná kniha

Hlavní hrdina a jeho vlastnosti:

Kde se příběh odehrává:

Stručný obsah:

Proč se mi líbí/nelíbí konec příběhu:

Příběh by mohl skončit také takto: 

Co se mi líbilo/nelíbilo:

Ukázka textu:

Naučná kniha (encyklopedie)

Napiš šest zajímavých informací, které ses v knize dočetl/a:

Proč bych si chtěl/a nebo nechtěl/a přečíst další knihu ze stejného oboru:

Kulturní akce

Divadelní představení - datum návštěvy, název, autor, divadlo, režie, stručný děj, hlavní postavy a herci, kteří je ztvárnili, co se mi líbilo nebo nelíbilo.

Filmové představení - v podstatě totéž jako u divadla, ale třeba rozlišit autora předlohy a scénáristu.( Použijte internet ke zjištění údajů.)

Muzeum, výstava, hrad, zámek - datum návštěvy, místo, kde se nachází, název expozice, co jsem viděl/a, co mě zaujalo nejvíce, zajímavosti.

Vhodné nalepit vstupenku, leták, část programu, plánek....

Hlavní chyby, které se v denících objevují

"Kniha se mi líbila, protože byla hezká."........................to ne! Žák páté třídy už by měl umět konkrétně zformulovat, co na knize bylo "hezké." (ilustrace, hrdina je kluk jako já, chtěla bych zažít takové dobrodružství, dozvěděl jsem se ...., naučil jsem se.... a tak podobně)

Zápis bude psaný jako souvislý text, ne v bodech.

Psát zásadně psacím písmem.

Naučná kniha - nepsat : " Dozvěděla jsem se, kolika let se dožívá plejtvák obrovský." , ale : "Dozvěděla jsem se, že plejtvák obrovský se dožívá xy let."

Příklad hlavičky

Žofka

Autor : Miloš Macourek

Ilustroval : Adolf Born

Vydal : Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze v roce 1991 nebo možno psát krátce : Albatros, Praha 1991

Na co ještě nezapomenout

U každého zápisu bude zvýrazněný nadpis - název knihy, zápis bude končit kresbou. Celý zápis můžete ozdobit. Rodiče mohou pomoci radou, nekreslete dětem ale obrázky a nepište jim nadpisy!!!

Jaký zvolit sešit

Kdo má kulturní deník zavedený, může v něm pokračovat. Kdo ne, může zvolit sešit formátu A4 i A5, nejlépe v tvrdých deskách, ne obyčejný školní sešit. Pokud bude sešit linkovaný, nakreslené obrázky možno vlepit. Pokud bude sešit nelinkovaný, je třeba psát s linkovanou podložkou. Zápis byste si měli dobře rozmyslet a napsat si jej nanečisto. To, co odevzdáte, je vaše vizitka, jak se dokážete vypořádat s mimořádným úkolem.

To nejlepší nakonec

Tito žáci mohou kulturní dení pojednat na počítači: Ondra, Adélka Š., Helča , Alex, Martin zvaný Evža, David, Jirka, Hugo, Monika, Honza C.,Honza V. a Lukáš K.

Jednotlivé listy uloží do průhledných desek a dají do pořadače, kde zůstanou (Helčo!). Vše ukážu a vysvětlím ve škole.